PEDAGOGICKÝ SBOR ŠK.R. 2016/2017

1.A Mgr. Dagmar DIVIŠOVÁ
1.B Mgr. Bc Markéta KARTUSOVÁ ŠEBESTOVÁ, DiS
2.A Mgr. Dagmar HODESOVÁ
2.B Mgr. Pavla ŠEBELOVÁ
3.A Mgr. Pavla POKORNÁ, DiS
3.B Mgr. Jiřina FRŐMELOVÁ
4.A Mgr. Věra ŽELEZŇÁKOVÁ
4.B Mgr. Petra PREISOVÁ
5.A Mgr. Pavlína ČEJKOVSKÁ
5.B Mgr. Věra KOŠUTOVÁ
6. tř. Mgr. Jitka MARIŠČÁKOVÁ
7. tř. Mgr. Veronika MALINOVÁ
8. tř. Mgr. Blanka PRACHAŘOVÁ
9. tř. RNDr. Jana RINAGELOVÁNETŘÍDNÍ UČITELÉ

PaedDr. Karla HAVELKOVÁ ředitelka školy
Mgr. Vlasta SEQUENSOVÁ zástupkyně ŘŠ
Mgr. Alena HAUSEROVÁ
Mgr. Jiří NESVEDA
Mgr. Taťjana NAVAROVÁ
Mgr. Ivana SEDLÁČKOVÁ
Ing. Petr SUCHÁNEK
Bc. Lucie SVÍTKOVÁ
Hana VÁVROVÁ

ASISTENTI PEDAGOGA

Martina KYRYCHOVÁ
Martina LÖFFELMANNOVÁ
Denisa SLEZÁKOVÁ
Dita UNZEITIGOVÁ
Bc. Hana VLČKOVÁ
Kateřina ZUBÍČKOVÁ

Základní škola Brno, Hamry 12, 614 00 Brno

zshamry@centrum.cz
 

 

Ředitelka školy   PaedDr. Karla Havelková
Zást.ředitelky    Mgr. Vlasta Sequensová
Vých.poradkyně  Mgr. Blanka Prachařová
Vedoucí ŠD     Ivana Emrová
Vedoucí ŠJ     Zuzana Šindlerová


Telefonní čísla

Ředitelství školy              545 230 160
Kancelář školy                 545 219 877 fax+ tel.,602 505 025
Školní jídelna                   545 230 344, 602 505 062
            
Zástupkyně řed.               602 505 066
ŠD I. Emrová ved. vych.  602 505 119
ŠD A. Hauserová              722 414 547
ŠD K. Zubíčková               702 659 169
ŠD L. Slížková                   702 659 170
ŠD D. Unzeitigová            722 732 101 

                                                

 


 

Aktuálně

Ředitelství školy upozorňuje rodiče žáků, kteří se přihlásili do kroužků Fj a zobcové flétny, že tyto kroužky po dobu pracovní neschopnosti paní učitelky Mgr.  V. Košutové až do odvolání nebudou otevřeny. Finance, které jste zaplatili, budou vyúčtovány, až bude situace s PN vyřešena. Buď budou hodiny nahrazeny, nebo se peníze vrátí.
Vážení rodiče,
pracovní sešity do Aj ( Happy Strut, Projekt 1 pro 3.4.5.tř.) jsou objednány u dodavatele. Bohužel nejsou k dispozici v celé ČR a čekáme na dotisk. Doba dodání cca 3 týdny. Vyučující v jednotlivých třídách budou zatím potřebné materiály dle svého uvážení kopírovat. Děkujeme za pochopení.
UPOZORNĚNÍ KHS PRO RODIČE
PODZIMNÍ PRÁZDNINY

26 .- 27.10. 2016ŘEDITELTSVÍ ŠKOLY VYHLAŠUJE NA PÁTEK 18.11. 2016 ŘEDITELSKÉ VOLNO.INFORMAČNÍ  PROSPĚCHOVÉ  SCHŮZKY  24.11. 2016

Začínají vždy v 16:30 hodin pro 2.st. v 17:00 hodin.


 
Výskyt vší ve škole

Upozornění pro rodiče!

Ve škole se vyskytují vši. Prosíme o dodržování následných doporučení:
 • pravidelně doma děti kontrolujte
 • pokud zjistíme vši u dítěte ve škole, budete kontaktováni a požádáni o okamžité vyzvednutí dítěte ze školy
 • bude vhodné nechat dítě doma, dokud nebudou odstraněny vši i hnidy

Děkujeme za dodržování těchto doporučení!

viz  příloha nebo odkaz MŠMT

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/sdeleni-pro-rodice-k-zajisteni-lepsi-informovanosti-rodicu
 
 

Ředitelství  ZŠ        545 230 160
            
Zástupkyně             602 505 066
Školní jídelna          545 230 344
Školní jídelna          602 505 062
Kancelář                   545 230 160
Kancelář                   602 505 025
Kancelář + fax         545 219 877
ŠD I. Emrová            602 505 119
ŠD D. Unzeitigová  722 732 101
ŠD A. Hauserová    722 414 547
ŠD L. Slížková        702 659 170
ŠD K. Zubíčková     702 659 169

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one