PEDAGOGICKÝ SBOR ŠK.R. 2016/2017

1.A Mgr. Dagmar DIVIŠOVÁ
1.B Mgr. Bc Markéta KARTUSOVÁ ŠEBESTOVÁ, DiS
2.A Mgr. Dagmar HODESOVÁ
2.B Mgr. Pavla ŠEBELOVÁ
3.A Mgr. Pavla POKORNÁ, DiS
3.B Mgr. Jiřina FRŐMELOVÁ
4.A Mgr. Renata SPÁČILOVÁ
4.B Mgr. Petra PREISOVÁ
5.A Mgr. Martina SCHOŘÍKOVÁ HORÁČKOVÁ
5.B Mgr. Věra KOŠUTOVÁ
6. tř. Mgr. Jitka MARIŠČÁKOVÁ
7. tř. Mgr. Veronika MALINOVÁ
8. tř. Mgr. Blanka PRACHAŘOVÁ
9. tř. RNDr. Jana RINAGELOVÁNETŘÍDNÍ UČITELÉ

Mgr. Velena VARMUŽOVÁ ředitelka školy
Mgr. Vlasta SEQUENSOVÁ zástupkyně ŘŠ
Ing. Karel BARÁK
Mgr. Alena HAUSEROVÁ
Mgr. Taťjana NAVAROVÁ
Bc. Alžběta PILEROVÁ
Mgr. Ivana SEDLÁČKOVÁ
Bc. Lucie SVÍTKOVÁASISTENTI PEDAGOGA

Martina KYRYCHOVÁ
Martina LÖFFELMANNOVÁ
Denisa SLEZÁKOVÁ
Dita UNZEITIGOVÁ
Hana VÁVROVÁ
Bc. Hana VLČKOVÁ
Kateřina ZUBÍČKOVÁ
KR A J SK Á    H Y G I E N I C K Á    S T A N I C E
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
 Tel. 545113091                     e-mail: sekretariát@khsbrno.cz                       ID jaaai36
  
                                                                                                               V Brně dne  12.12. 2016
  Sdělení
 
 Vážená paní ředitelko, pane řediteli,
 
             vzhledem ke stále přetrvávajícímu  epidemickému výskytu  virové hepatitidy typu A  (infekční žloutenky)
v Jihomoravském kraji, i navzdory veškerým opatřením,
si Vás dovoluji  znovu v tomto školní roce oslovit a poprosit o spolupráci.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, oddělení hygieny dětí a mladistvých, připravila pro děti  mateřských škol,
žáky I. stupně základních škol a dalších dětských zařízení, edukační materiál, který hravou formou – formou omalovánek,
kvízu (pracovního listu) a pohádky seznamuje děti  s přenosem infekční žloutenky a hlavně, jak infekční žloutence předcházet.
 
 
 
Děkuji za předání informace dětem,žákům a jejich rodičům.    
                                          
                                                                      
 
 

                                                                       MVDr. Marcela Hadámková
                                                                       ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých
                                                                       Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně

 

Aktuálně


KORFBAL

Ve čtvrtek 23. 2. 2017 proběhlo školní kolo korfbalového poháru. Účastnily se jej týmy hráčů ze 3., 4. a 5. ročníků.
Hlavní organizátorkou této akce byla Mgr. Veronika Malinová a rozhodčím extraligový hráč korfbalu Peter Bušík.
Nejlepší tým pak postoupil do obvodního kola na ZŠ Pastviny - více zde.
Pro žáky 1. a 2. ročníku byla nachystána ve čtvrtek 2.3. 2017 ukázka tohoto zajímavého sportu - více zde.

Výsledky školního kola:

3. ročník
1. 3.A tým I
2. 3.B tým II
3. 3.B tým I
4. 3.A tým II

4.ročník
1. 4.A
2. 4.B

5.ročník
1. 5.A tým I
2. 5.A tým II
3. 5.B

Vítězům gratulujeme a všem hráčům děkujeme za skvělé sportovní výkony.

 


LEXIKON OHROŽENÝCH DRUHŮ STRAŠIDEL

Každoročně pořádané prázdninové hlídání dětí s programem se letos z technických důvodů přesouvá na začátek července.
Program
PřihláškaRECITAČNÍ SOUTĚŽ

Dne 16. 2. 2017 proběhla na naší škole recitační soutěž žáků prvního stupně. Ve třídních kolech byli vybráni recitátoři do školního kola. Celkem se recitační soutěže zúčastnilo 32 žáků.
 
V kategorii prvních tříd byli oceněni tito žáci:
 1. Kamila Julínková
 2. Sebastian Jílek
 3. Evelína Trnková
V kategorii druhých a třetích tříd byli oceněni tito žáci:
 1. Jan Válek
 2. Matteo La Carbonara
 3. Evelína Matějů
V kategorii čtvrtých a pátých tříd byli oceněni tito žáci:
 1. Magdalena Votoupalová
 2. Adéla Pitáková
 3. Jakub Štěpán Drásal
                                                                                          
Na druhém stupni proběhla soutěž 20. 2. 2017 a v kategoriích byli oceněni tito žáci:

III. kategorie (6. a 7. ročník)
 1. Beata Kovářová (VII.)
 2. Andrea Šebelová (VI.)
 3. Lucie Jírová (VI.)
  Klára Kolesová (VI.)
   
 
IV. kategorie (8. a 9. ročník) 
 1. Lucie Černá (VIII.)
 2. Miriam Jana Šerá (VIII.)
 3.  - neuděleno
Úspěšným recitátorům gratulujeme. 
Všem žákům a paním učitelkám patří poděkování za přípravu k soutěži.


MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - KATEGORIE Z5

Žáci 5.ročníku se i letos probojovali do okresního kola matematické olympiády. 
Z celkového počtu 337 účastníků se jen 169 stalo úspěšnými řešiteli.
Z našich pěti zástupců se do této skupiny dostali hned čtyři žáci
a tím naši školu v úspěšnosti vynesli na 8.místo z 45. Gratulujeme!
Podrobné výsledky zde.
Informace k zápisu pro školní rok 2017/2018  


 
 
 
Lexikon  180.9kB
Přihláška  146.52kB

Ředitelství  ZŠ        545 230 160
Ředitelka                727 900 510           
Zástupkyně             602 505 066

Školní jídelna          545 230 344
Školní jídelna          602 505 062
Kancelář                   545 230 160
Kancelář                   602 505 025
Kancelář + fax         545 219 877
ŠD I. Emrová            602 505 119
ŠD D. Unzeitigová  722 732 101
ŠD A. Hauserová    722 414 547
ŠD L. Slížková        702 659 170
ŠD K. Zubíčková     702 659 169

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one