PEDAGOGICKÝ SBOR ŠK.R. 2016/2017

1.A Mgr. Dagmar DIVIŠOVÁ
1.B Mgr. Bc Markéta KARTUSOVÁ ŠEBESTOVÁ, DiS
2.A Mgr. Dagmar HODESOVÁ
2.B Mgr. Pavla ŠEBELOVÁ
3.A Mgr. Pavla POKORNÁ, DiS
3.B Mgr. Jiřina FRŐMELOVÁ
4.A Mgr. Renata SPÁČILOVÁ
4.B Mgr. Petra PREISOVÁ
5.A Mgr. Martina SCHOŘÍKOVÁ HORÁČKOVÁ
5.B Mgr. Věra KOŠUTOVÁ
6. tř. Mgr. Jitka MARIŠČÁKOVÁ
7. tř. Mgr. Veronika MALINOVÁ
8. tř. Mgr. Blanka PRACHAŘOVÁ
9. tř. RNDr. Jana RINAGELOVÁNETŘÍDNÍ UČITELÉ

Mgr. Velena VARMUŽOVÁ ředitelka školy
Mgr. Vlasta SEQUENSOVÁ zástupkyně ŘŠ
Ing. Karel BARÁK
Mgr. Alena HAUSEROVÁ
Mgr. Taťjana NAVAROVÁ
Bc. Alžběta PILEROVÁ
Mgr. Ivana SEDLÁČKOVÁ
Bc. Lucie SVÍTKOVÁASISTENTI PEDAGOGA

Martina KYRYCHOVÁ
Martina LÖFFELMANNOVÁ
Denisa SLEZÁKOVÁ
Dita UNZEITIGOVÁ
Hana VÁVROVÁ
Bc. Hana VLČKOVÁ
Kateřina ZUBÍČKOVÁ
KR A J SK Á    H Y G I E N I C K Á    S T A N I C E
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
 Tel. 545113091                     e-mail: sekretariát@khsbrno.cz                       ID jaaai36
  
                                                                                                               V Brně dne  12.12. 2016
  Sdělení
 
 Vážená paní ředitelko, pane řediteli,
 
             vzhledem ke stále přetrvávajícímu  epidemickému výskytu  virové hepatitidy typu A  (infekční žloutenky)
v Jihomoravském kraji, i navzdory veškerým opatřením,
si Vás dovoluji  znovu v tomto školní roce oslovit a poprosit o spolupráci.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, oddělení hygieny dětí a mladistvých, připravila pro děti  mateřských škol,
žáky I. stupně základních škol a dalších dětských zařízení, edukační materiál, který hravou formou – formou omalovánek,
kvízu (pracovního listu) a pohádky seznamuje děti  s přenosem infekční žloutenky a hlavně, jak infekční žloutence předcházet.
 
 
 
Děkuji za předání informace dětem,žákům a jejich rodičům.    
                                          
                                                                      
 
 

                                                                       MVDr. Marcela Hadámková
                                                                       ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých
                                                                       Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně

 
Termín zápisu
 
Pondělí     24. 4.   od 14.00 - 18.00 hodin
Úterý        25. 4.   od 14.00 - 17.00 hodin

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků středa 22.3. 2017  8:00 - 10:00 hod.


Elektronický zápis  
 
Baarovo nábřeží, Babická,Bílovická, Borky, Břehová, Cacovice, Cihelní, Čtvery hony, Dolnopolní, Fantova,Faulhabrova, Franzova,
Fryčajova, Hádecká, Hády, Hamry, Hlaváčova, Hradiska, Hrubinky, Jarní, Karlova, Kmochova, Krasová, Kulkova, Liští,
Mateří, Mlýnské nábřeží,Na Sedláku,Obřanská, Olší, Panská lícha, Plíže, Podzimní, Proškovo nám., Rázusova, Řádky,
Říční, Sady, Selská, Slaměníkova, Světlá, Švábenského, Švestková, Těsná, Újezdy, U splavu,Vrbí, Vřesová, Výpustky, Wágnerova,                                                            
Zázmolí, Zimní,Zlatníky,


 
K zápisu se dostaví rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem a vytisknutou přihláškou (zápis bude prováděn jako minulý rok elektronicky) a přinesou s sebou rodný list dítěte a doklad o bydlišti (občanský průkaz).  Rodiče se dostaví k z zápisu i v případě, bude-li dítě mimo Brno nebo se z jiných vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit.
Není-li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, dostaví se zákonný zástupce k zápisu s žádostí o odklad začátku školní docházky o jeden školní rok
doloženou doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Na žádost rodičů se může zapsat také dítě, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2017 do 30. června 2018, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny), podmínkou přijetí dítěte, které dovrší šestý rok věku v době od ledna do konce června 2018, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a také i odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.


DESATERO PRO PRVŇÁČKY
 
  1. Znám svoje jméno a příjmení, vím jak se jmenují rodiče
  2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru a to tak rychle, aby          
      nikdo z mých kamarádů na mě nemusel čekat. Umím na tkaničce kličku.
  3. Umím uklidit knížky, sešity, pastelky a hračky tam, kam patří.
  4. Dovedu kreslit tužkou i pastelkami i malovat barvami.
  5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou
  6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
  7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
  8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
  9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
10. Do školní tašky si sám uložím věci.
 

 
DESATERO PRO RODIČE
 
 1. Každý den kontroluji za přítomnosti svého prvňáčka jeho školní tašku.
 2. Každý den zkontroluji penál a připravím ostře ořezané tužky. Vím, že dítě     
     jich má mít v zásobě několik.
 3. Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho
     přítomnosti, společně je ukládáme do tašky.
 4. Školní pomůcky koupím podle pokynů třídní učitelky až po informativní
     schůzce rodičů budoucích prvňáčků.
 5. Pravidelnou přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly.
 6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí,
     aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.
 7. V klidu si popovídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se   
     odpovědět na jeho otázky.
  8. O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncert)        
      si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím   
      rozvíjím  jeho rozumové vnímání.
  9. Své dítě pohladím, pochválím za dobré výsledky. Snažím se nezlobit se,    
      když  se mu něco ve škole nedaří.
10. Jsem součástí školy, nestojím mimo ní, zvykám si na zcela samozřejmé
      návštěvy ve škole.

 

Ředitelství  ZŠ        545 230 160
Ředitelka                727 900 510           
Zástupkyně             602 505 066

Školní jídelna          545 230 344
Školní jídelna          602 505 062
Kancelář                   545 230 160
Kancelář                   602 505 025
Kancelář + fax         545 219 877
ŠD I. Emrová            602 505 119
ŠD D. Unzeitigová  722 732 101
ŠD A. Hauserová    722 414 547
ŠD L. Slížková        702 659 170
ŠD K. Zubíčková     702 659 169

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one