PEDAGOGICKÝ SBOR ŠK.R. 2016/2017

1.A Mgr. Dagmar DIVIŠOVÁ
1.B Mgr. Bc Markéta KARTUSOVÁ ŠEBESTOVÁ, DiS
2.A Mgr. Dagmar HODESOVÁ
2.B Mgr. Pavla ŠEBELOVÁ
3.A Mgr. Pavla POKORNÁ, DiS
3.B Mgr. Jiřina FRŐMELOVÁ
4.A Mgr. Renata SPÁČILOVÁ
4.B Mgr. Petra PREISOVÁ
5.A Mgr. Martina SCHOŘÍKOVÁ HORÁČKOVÁ
5.B Mgr. Věra KOŠUTOVÁ
6. tř. Mgr. Jitka MARIŠČÁKOVÁ
7. tř. Mgr. Veronika MALINOVÁ
8. tř. Mgr. Blanka PRACHAŘOVÁ
9. tř. RNDr. Jana RINAGELOVÁNETŘÍDNÍ UČITELÉ

Mgr. Velena VARMUŽOVÁ ředitelka školy
Mgr. Vlasta SEQUENSOVÁ zástupkyně ŘŠ
Ing. Karel BARÁK
Mgr. Alena HAUSEROVÁ
Mgr. Taťjana NAVAROVÁ
Bc. Alžběta PILEROVÁ
Mgr. Ivana SEDLÁČKOVÁ
Bc. Lucie SVÍTKOVÁASISTENTI PEDAGOGA

Martina KYRYCHOVÁ
Martina LÖFFELMANNOVÁ
Denisa SLEZÁKOVÁ
Dita UNZEITIGOVÁ
Hana VÁVROVÁ
Bc. Hana VLČKOVÁ
Kateřina ZUBÍČKOVÁ
KR A J SK Á    H Y G I E N I C K Á    S T A N I C E
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
 Tel. 545113091                     e-mail: sekretariát@khsbrno.cz                       ID jaaai36
  
                                                                                                               V Brně dne  12.12. 2016
  Sdělení
 
 Vážená paní ředitelko, pane řediteli,
 
             vzhledem ke stále přetrvávajícímu  epidemickému výskytu  virové hepatitidy typu A  (infekční žloutenky)
v Jihomoravském kraji, i navzdory veškerým opatřením,
si Vás dovoluji  znovu v tomto školní roce oslovit a poprosit o spolupráci.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, oddělení hygieny dětí a mladistvých, připravila pro děti  mateřských škol,
žáky I. stupně základních škol a dalších dětských zařízení, edukační materiál, který hravou formou – formou omalovánek,
kvízu (pracovního listu) a pohádky seznamuje děti  s přenosem infekční žloutenky a hlavně, jak infekční žloutence předcházet.
 
 
 
Děkuji za předání informace dětem,žákům a jejich rodičům.    
                                          
                                                                      
 
 

                                                                       MVDr. Marcela Hadámková
                                                                       ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých
                                                                       Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně

 
Děti dětem
Na Hádech je na podzim krásně! To měli možnost poznat osmáci na vlastní kůži. Strávili tam totiž, díky projektu od Rezekvítku, celé jedno dopolední vyučování. Nebyla to jen vycházka po chráněném území, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale poctivá výuka. Hledali a poznávali chráněné rostliny, malovali pomocí barev plodů, některé jedlé plody i ochutnali. Při hře ve dvojici, kdy měl jeden zavázané oči, se učili spolupráci a důvěře. V etážovém lomu lovili a určovali bezobratlé živočichy. Dokonce chytili i oblíbenou kudlanku nábožnou.
Exkurzí to ale nekončilo. V další části projektu, se zapojili do ochrany NPR Hádecká planinka a pomohly s hrabáním posekané trávy. Zůstal po nich kus dobře odvedené práce.
Na třetí návštěvu na Hádech pozvali také páťáky. Ve škole si pro ně předem připravili program, který měl být nejen zábavný, ale také naučný. Zužitkovali vše, co se dozvěděli a sami na Hádech prožili. A tak i páťáci se seznamovali s živočichy a rostlinami na Hádech.  Ač byl již chladný listopadový den, všem se velmi líbila hra na invazivní rostliny, kreslení a pantomima s poznáváním živočichů, ale i skládání mapy a hledání pokladu. Osmáci zjistili, že není snadné,   organizovat program a vysvětlovat pravidla početné skupině dětí. Ale i s tímto úkolem si velmi dobře poradili.
Na úplný závěr projektu Děti dětem se 8.12 v sále B. Bakaly sešly třídy (z šesti ZŠ), které se projektu účastnily a svoje práce si vzájemně představili. Maruška, Hanka, Anička, a Barča překonali trému a před plným sálem prezentovali práci celé třídy. 
Modelová klimatická konference
Přední světoví politici by se mohli inspirovat našimi deváťáky
V těchto dnech probíhá v Paříži Mezinárodní klimatická konference. Zástupci jednotlivých států doufají, že na ní bude uzavřena nová a ambicióznější celosvětově závazná dohoda o omezení emisí oxidu uhličitého. Jak takové jednání probíhá, poznali deváťáci na vlastní kůži. V listopadu se spolu se studenty znojemského gymnázia zúčastnili Modelové klimatické konference, kterou pořádala Nadace Partnerství. Na jeden den se proměnili v politické delegace jednotlivých států. Předem dostali za úkol zjistit si více informací o zemi, kterou na konferenci zastupovali. Aby byla simulace co nejvěrnější, podmínkou účasti bylo i formální oblečení. Zástupci jednotlivých států přednesli oficiální stanoviska a následně se pokusili vyjednat mezinárodní cíle, které by mohly vést ke snižování emisí CO2. Jednání opravdu nebylo snadné, na počátku se zdálo, že dohoda nebude možná a žádný stát neustoupí. Deváťáci se ale projevili jako schopní vyjednavači a hledali  různá i nestandardní řešení. Na programu nechybělo ani kuloární jednání a lobování. Výsledkem bylo, že téměř všechny státy, kromě USA, podepsaly závaznou dohodu. Podaří se to i skutečným politikům? 
P1010544 maly.jpg
P1010545 maly.jpg
P1010553 maly.jpg
P1010564 maly.jpg

Ředitelství  ZŠ        545 230 160
Ředitelka                727 900 510           
Zástupkyně             602 505 066

Školní jídelna          545 230 344
Školní jídelna          602 505 062
Kancelář                   545 230 160
Kancelář                   602 505 025
Kancelář + fax         545 219 877
ŠD I. Emrová            602 505 119
ŠD D. Unzeitigová  722 732 101
ŠD A. Hauserová    722 414 547
ŠD L. Slížková        702 659 170
ŠD K. Zubíčková     702 659 169

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one